Content marketing

Content marketing: e-book versus white paper

24 oktober 2010 - Geschreven door Robbert van den Heuvel

books 150x150Wanneer je relevante content wilt creëren in het kader van je inbound marketing strategie zijn er vele vormen mogelijk. Twee vormen van content die veelvuldig worden aangeboden zijn: het e-book en de white paper.

In dit artikel geef ik een korte opsomming van de kenmerken en verschillen van beide vormen.

Een e-book:

  • is vaak luchtiger en speelser van design en bevat minder formeel taalgebruik;
  • is gericht op het oplossen van een globaal probleem van de beoogde doelgroep (buyer persona);
  • is vaak verkrijgbaar zonder registratie waarbij het de bedoeling is dat het document wordt doorgestuurd naar anderen of gedeeld via social media ('viral effect');
  • bevat een laatste pagina met alle mogelijke relevante informatie over de auteur en duidelijke aanmoediging om het te delen met anderen.

Een white paper:

  • kent vaak een formele opzet: zakelijke lay-out en geschreven in vakjargon;
  • is veelal gericht op hoofdbeslissers en bevat dan ook vaak een 'executive summary' in het eerste gedeelte;
  • bevat vaak onderzoeksgegevens ondersteund met grafieken en eindigend met enkele conclusies;
  • veelal alleen verkrijgbaar na registratie op de website;
  • wordt dus vaak ingezet om leads te genereren.

De keuze voor het aanbieden van een white paper sluit het aanbieden van een e-book niet uit en vice versa. Zo kun je een e-book bijvoorbeeld aanbieden aan het begin van de aankoopcyclus zonder dat registratie van de aanvrager vereist is.

Een white paper kun je vervolgens in een later stadium aanbieden wanneer de oplossingsrichting duidelijk is en de oriëntatie van de koper met name gericht is op het selecteren van de daadwerkelijke oplossing.

Naar welke vorm gaat jouw voorkeur uit? Ik ben benieuwd naar jouw reactie!

content-marketing-b2b-CTA


Laat een reactie achter!