Moderne B2B Marketing Blog

Het mere-exposure effect: ‘bekend maakt bemind’

positieve attitude, mere exposureIn mijn vorige blog heb ik het gehad over top of mind awareness. Herhaling bleek daarin een grote rol te spelen. Naast het beter kunnen onthouden van je bedrijfsnaam, heeft herhaling nog een groot voordeel. Uit onderzoek van o.a. Zajonc is namelijk gebleken dat herhaling van je bedrijfsnaam of merk voor een positievere attitude tegenover je bedrijfsnaam of merk kan zorgen. De achterliggende theorie: het mere-exposure effect. In dit blogartikel leg ik deze theorie uit.

Het mere-exposure effect

Het mere-exposure effect is vooral bekend geworden door onderzoek van Robert Zajonc in de jaren ’70. In een van zijn bekendste experimenten liet hij mensen Chineesachtige tekens zonder enkele betekenis zien. De een kreeg een teken vaker te zien dan de ander. Aan het eind van het experiment vroeg hij de mensen naar hun voorkeur voor een teken. Hoewel de mensen zich de tekens niet meer konden herinneren, hadden ze toch een voorkeur voor de tekens die ze vaker hadden gezien. Oftewel: Herhaalde blootstelling aan een neutrale stimulus leidt tot een positievere evaluatie van die stimulus.

Herhaling leidt tot positieve houding

Dit effect is later nog in vele settings en met verschillende soorten stimuli onderzocht. De achterliggende oorzaak van het mere-exposure effect ligt in de vertrouwdheid met een stimulus. Vertrouwdheid met een stimulus zorgt er bij de informatieverwerking voor dat mensen makkelijker de stimulus kunnen verwerken of uit het geheugen kunnen halen. Deze makkelijke en snelle verwerking kan leiden tot een positieve attitude tegenover de stimulus. En je raadt het al; vertrouwdheid met een stimulus kan ontstaan door herhaalde blootstelling. Oftewel: herhaling.

Wat kun je hier als ondernemer mee?

Tot zover het theoretische verhaal. Je bent natuurlijk meer benieuwd naar wat dit voor je onderneming kan betekenen. De stimuli kan namelijk ook een bedrijfsnaam of merk zijn. Dit is interessant want in de marketingwereld is de zogenaamde “clutter” al sinds jaar en dag een probleem. Het publiek heeft minder aandacht voor en is minder betrokken bij de vele reclame-uitingen. Maar juist bij situaties met weinig aandacht en betrokkenheid, kan het mere-exposure effect optreden. Zo is voor bijvoorbeeld televisiereclames het mere-exposure effect al bewezen. En ook andere reclame-uitingen zorgden ervoor dat mensen een positievere attitude kregen voor het geadverteerde merk. 

Herhaal je bedrijfsnaam regelmatig

Helaas is er nog geen onderzoek gedaan naar het mere-exposure effect in social media. Maar afgaande op eerder onderzoek zouden we kunnen concluderen dat hoe vaker iemand jouw bedrijfsnaam of merk is tegengekomen op bijvoorbeeld Twitter, Facebook, LinkedIn of je blog, hoe positiever diegene tegenover jouw onderneming staat. Via tweets, facebookposts en blogs wordt je bedrijfsnaam of merk tenslotte keer op keer herhaald. Het effect hiervan is gunstig. Want een positieve attitude tegenover jouw onderneming kan er in de toekomst voor zorgen dat jouw onderneming gekozen wordt boven de concurrent. Zo kun je met behulp van social media en blogs ook op langere termijn positief in beeld blijven bij je potentiële klant.


Hoe zorg jij ervoor dat jouw bedrijfsnaam of merk herhalend onder de aandacht komt?


Bronnen:

Fransen, M. L., Fennis, B. M., & Pruyn, A. Th. H. (2010). ‘Bekend maakt bemind’: De relatie tussen blootstelling aan reclame en merkkeuze. In A. E. Bronner et al. (red), Ontwikkelingen in het marktonderzoek: Jaarboek Markt Onderzoek Associatie, dl 35, Haarlem: Spaar & Hout, p. 61-79.

Stafford, T. & Grimes, A. (2012). Memory enhances the Mere Exposure effect. Psychology and Marketing, 29, p. 995 – 1003.

Fotocredit