B2B groeistrategie

MVO marketing: DO’s en DON’T’s

19 februari 2013 - Geschreven door Iris Weijenborg

MVO marketingIn een eerder blog had ik het over het nieuwe MVO. Hier haalde ik het belang van social media en stakeholderparticipatie bij MVO-activiteiten aan. Ik stelde dat ondernemingen op een goede en creatieve manier de nieuwe media moeten inzetten om over hun MVO-inspanningen te communiceren, zodat meer stakeholders zullen deelnemen aan dialogen en discussies. Dit roept natuurlijk de vraag op: wat moet je wel en niet doen om dit te bereiken? Hoe integreer je MVO in je (inbound) marketingactiviteiten en hoe communiceer je op een goede manier over je MVO-beleid?

In dit artikel behandel ik een aantal DO’s en DON’T’s die je kunnen helpen succesvol invulling te geven aan je MVO-inspanningen.

DON’T

1.    Greenwashing

De grootste fout die je kunt maken als onderneming is je groener voordoen dan je in werkelijkheid bent. Dit wordt greenwashing genoemd. Een veelgemaakte fout is bijvoorbeeld een irrelevante claim, waarbij een organisatie claimt groen te zijn bij het bieden van één groen product, tegenover verder alleen grijze producten. Een andere manier van greenwashing is een organisatie die enerzijds een goed doel zoals Unicef steunt, maar anderzijds goederen produceert met kinderarbeid.

2.    MVO als apart project

Maatschappelijk verantwoord ondernemen doe je niet alleen wanneer het uitkomt, of omdat je erbij wilt horen. MVO moet niet worden gezien als een apart project in de organisatie, maar het moet onderdeel zijn van de gehele organisatie en haar kernactiviteiten. Alleen dan is het echt en geloofwaardig. Wanneer je maatschappelijk verantwoord bezig bent, laat je ook de externe omgeving er niet buiten. Durf bijvoorbeeld eisen te stellen aan leveranciers als het gaat om leveringsvoorwaarden en duurzame productie.

3.    Alleen over milieu

MVO gaat verder dan alleen betrokken zijn bij het milieu. Het gaat juist over ondernemen met aandacht voor drie elementen, ofwel de drie P’s: People, Planet en Profit. Je hoeft niet alleen met recyclebaar materiaal te werken, maar kunt ook op andere manieren verantwoord ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan de omgang met mensen zowel binnen als buiten de organisatie.

DO

1.    Kies thema’s die bij jouw organisatie passen

Het is belangrijk om je in het verantwoord ondernemen te focussen op enkele specifieke thema’s die passen bij jouw organisatie. Er moet een fit zijn tussen jouw organisatie en de thema’s en doelen waarmee je je bezig houdt. Mensen zullen je bijvoorbeeld niet serieus nemen wanneer je als elektronicaproducent het Voedingscentrum steunt. Ga bovendien niet zomaar aan de slag, maar stel ook concrete doelen en ambities op. Wat wil je bereiken met jouw MVO?

2.    Creëer interne draagvlak

Het is belangrijk dat het maatschappelijk verantwoord ondernemen niet door enkele personen in de organisatie wordt opgelegd. Er moet draagvlak worden gecreëerd onder zowel de top als de medewerkers. Enerzijds is commitment onder de leiders noodzakelijk om het MVO effectief te verankeren. Anderzijds moeten medewerkers ruimte krijgen voor eigen inbreng en initiatieven, zodat zij meer betrokken zijn en zich verantwoordelijk voelen voor MVO. Uiteindelijk moet de hele organisatie achter de activiteiten staan. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door MVO-ambassadeurs aan te wijzen in de organisatie of door goede initiatieven te belonen.

3.    Stakeholderparticipatie

Wanneer je als organisatie verantwoord onderneemt, is het belangrijk dat hierover zowel intern als extern goed gecommuniceerd wordt. Interne communicatie is belangrijk, zodat alle medewerkers de activiteiten en doelen kennen. Externe communicatie is vooral relevant om de externe stakeholders bij de organistie te betrekken. Externe stakeholders hebben graag inzicht in waar de organisatie mee bezig is. Ga daarom de dialoog met ze aan: vraag om input, leer van feedback en betrek stakeholders bij de activiteiten. Social media en blogs zijn media die zich goed lenen voor een dialoog.
 

Al met al is het dus belangrijk om passende thema’s te kiezen, waar de hele organisatie achter staat en waar je open over communiceert. Hier komt inbound marketing om de hoek kijken. Inbound marketing gaat over het gevonden worden door jouw ideale klanten. Klanten die ook bezig zijn met maatschappelijke verantwoord ondernemen. Mensen willen namelijk niet weten wat voor geweldige producten je als organisatie wilt verkopen. Mensen gaan juist op zoek naar specifieke producten en naar de maatschappelijke en ecologische betrokkenheid van organisaties. Wanneer je als onderneming open communiceert over jouw MVO-activiteiten door middel van tweets, facebookberichtjes en blogs zul je beter vindbaar zijn voor jouw ‘ideale klant’.  

Heb jij nog andere do’s en don’t’s op MVO-gebied? We horen ze graag.


Fotocredit

Laat een reactie achter!