B2B branding

Merkidentiteit: eerst bepalen, dan vertalen naar marketing

15 maart 2013 - Geschreven door Meike Cremers

brand identityAls je als marketeer wil gaan starten met social media en een blog is een goede uitgangssituatie essentieel. Je wilt tenslotte dat alle marketinguitingen van jouw organisatie dezelfde lijn volgen.

Denk aan de website, whitepapers,  tweets, blogartikelen et cetera. Al deze uitingen moeten jouw organisatie optimaal uitstralen. De basis hiervoor ligt in een goed geformuleerde merkidentiteit.

In dit blogartikel leg ik uit hoe je jouw merkidentiteit kunt bepalen en hoe je deze identiteit vervolgens kunt vertalen naar daadwerkelijke marketing.

 

Merkidentiteit

Wat is een merkidentiteit nu precies? Je merkidentiteit vertegenwoordigt jouw organisatie door het overbrengen van je eigenschappen, waarden, doelen, sterke punten en passies. Als deze zaken op een goede manier worden overgebracht op de doelgroep zullen zij de organisatie beter gaan herkennen in de verschillende uitingen. Uiteindelijk kan dit leiden tot meer loyale klanten. Heeft jouw organisatie de merkidentiteit nog niet goed afgebakend? Volg dan onderstaande stappen om een sterke merkidentiteit op te bouwen.

Bepalen van de merkidentiteit

Het bepalen van je merkidentiteit kun je doen aan de hand van een 5-stappenproces dat gericht is op het definiëren van waar je merk voor staat. In onderstaande afbeelding staan de verschillende stappen opgesomd en worden de vragen gegeven waar je per stap antwoord op moet geven. Hieronder leg ik de stappen kort uit:

1. Vision statement

De visie beschrijft hoe je de toekomst van jouw organisatie ziet. Probeer de visie in één zin te omschrijven, zonder uit te leggen hoe je die visie wilt bereiken.

2. Mission statement

De missie beschrijft het doel van jouw organisatie. Het moet geschreven worden in eenvoudige, heldere en begrijpelijke taal zonder vakjargon. De missie moet zowel medewerkers als klanten motiveren.

3. Essence

De essentie van jouw organisatie is gelinkt aan de immateriële emoties die je bij klanten wil bewerkstelligen als zij het merk ervaren en beleven. De merkessentie is de vertegenwoordiging van het hart, de ziel en de geest van je organisatie. Je kunt hem het beste omschrijven in één woord.

4. Personality

Net als bij mensen beschrijft de persoonlijkheid van een organisatie de manier waarop het merk spreekt, zich gedraagt, denkt, handelt en reageert. Je kent menselijke eigenschappen toe aan jouw organisatie, ofwel een personificatie van het merk.

5. Position or value proposition

Het statement van je merkpositie is een beknopte verklaring die de unieke waarde van jouw product of dienst verwoordt en de voordelen voor de klant benadrukt. Daarnaast definieert de positionering statement definieert de volgende zaken: de doelgroep, de bedrijfscategorie, een duidelijk voordeel van het product of de dienst,  wat het merk onderscheid van andere merken en vertrouwen dat het merk de merkbelofte zal nakomen.

branding checklist

 

Vertaling naar marketing

Nu je jouw merk hebt gedefinieerd is het tijd om jouw merk de markt op te brengen. Dit kan met adverteren, inbound marketing, een website, content en allerlei andere marketingactiviteiten die naar buiten zijn gericht. Een creatieve briefing kan je helpen om de doelen van je verschillende marketingactiviteiten te bepalen. In een creatieve briefing beantwoord je de volgende vragen:

1. Definieer de resultaten van het project

In deze stap bepaal je wat het resultaat wordt van de creatieve briefing. Hier bepaal je dus of je kiest voor een video, website, social media campagne, whitepaper of een andere marketinguiting.

2. Wat verwachten we met deze activiteit te bereiken?

Wat is het doel van dit project? Wat willen we dat deze marketingactiviteit teweeg brengt bij het publiek? Bepaal welke actie je bij het publiek zou willen zien.  

3. Op wie richten we ons?

Maak een duidelijke omschrijving van de doelgroep met onder andere demografische, lifestyle en persoonlijkheidskenmerken. Zoek ook uit hoe het publiek over jouw merk of product denkt en welk gevoel ze erbij hebben.

4. Wat is onze boodschap?

Deze boodschap moet afgeleid zijn uit de positie van jouw merk. Het moet een samenvatting geven van de meest overtuigende voordelen van jouw product of merk.

5. Wat willen we dat de doelgroep denkt of voelt?

Dit kun je afleiden uit de ‘essentie’ stap in het merkidentiteit proces. Hier beschrijf je de emotie die je wil dat je publiek voelt na het zien van deze marketingactiviteit.

6. Welke argumenten geven we ter ondersteuning daarvan?

Leg uit waarom het publiek jouw claims zou moeten geloven. Hier kun je een gedetailleerde omschrijving geven van de voordelen van jouw product of dienst, uitleggen waarom deze beter zijn als die van de concurrent en hoe deze voordelen de claims van stap vier ondersteunen.

7. Hoe verschilt dat van andere merken?

In deze stap onderscheid je je van de concurrenten door duidelijk uit te leggen waarom jouw aanbod beter aan de behoeften van de doelgroep voldoet. Ben je sneller? Persoonlijker? Of misschien goedkoper?

8. Hoe draagt dit bij aan de positionering van ons merk?

Elke marketinguiting moet terug te koppelen zijn aan jouw merkidentiteit. Hier kun je uitleggen hoe deze unieke activiteiten de merkbelofte ondersteunen.

9. Welke praktische overwegingen of beperkingen zijn er?

Elke marketingactiviteit brengt verschillende overwegingen met zich mee. Wanneer er bijvoorbeeld een tijdsdruk of budget is, moet je daar rekening mee houden. Let verder ook op zaken als: hoe lang maken we de video? Hoeveel pagina’s krijgt de website? Wat voor soort content publiceren we?

Heb jij jouw merkidentiteit al bepaald? En hoe vertaal je deze identiteit naar marketingactiviteiten? Voel je vrij om jouw ervaringen met ons te delen.

Een belangrijk deel van je merkidentiteit wordt bepaald door je content strategie. Download dit gratis e-book om meer te leren over het opstellen van een moderne contentstrategie:

content-marketing-b2b-CTA

Bron:

Hubspot

Laat een reactie achter!